• August 17, 2022
พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ริมลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนหนทางพระราม 3 ตรอก 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญมอบให้สังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มรื่น ต้นไม้เยอะแยะ เหมาะกับการพักผ่อน

 

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

ยุคเก่าเป็นวัดที่ย่ำแย่มาก แทบจะไม่เหลือเค้าโครงเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) แล้วก็พระยาราชการทำศึก(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) แล้วก็วัดโปรดเกศเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้เห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ย่ำแย่มาก ท่านทั้งคู่มีใจเลื่อมใสในศาสนาพุทธแล้วก็อยากสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ก็เลยได้บูรณะวัดตรงข้ามขึ้นให้เกิดความงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการทำศึก วัดปริวาสมีงานเทศการที่มีขึ้นทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธทำให้มีการเกิดมีการวิวาทกันบ่อยครั้ง ก็เลยได้ตัดคำว่า ราชการทำศึก ออก ให้เหลือแต่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะวิวาทแทบจะไม่ให้เห็น ก็เลยขึ้นชื่อติดปากกันถัดมาเรื่อยว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา

 

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

วัดปริวาสมีอายุมากกว่า 200ปี อุโบสถข้างหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำอบรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ด้านนอกอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แปลก เป็นศิลปะนานาประเทศร่วมสมัย มีรูปปั้น เทพยดา เทพธิดา ตัวการ์ตูนต่างๆยกตัวอย่างเช่น หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช อื่นๆอีกมากมาย แล้วก็ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Unseen ของอุโบสถนี้เป็น รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ แล้วก็รูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยเก่า แล้วก็ยุคใหม่ ทำขึ้นเพื่อดึงดูดให้ประชาชนนชนรุ่นใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นสิริมงคล แล้วก็ได้ดูประติมากรรมที่งดงามของสถานที่วัตถุของสงฆ์ปริวาสนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.